General: Index -  Základy -  Stavby -  Bonusy -  Příklady konfigurace
   Stavby: Walls -  Tower -  Gate -  Spawn -  Engineering -  Armory -  Medical -  Tactical
 

Zdi - levá, přední, pravá

Taková zeď je velice užitečná věc. Jejich účelem zpravidla bývá udržet něco nebo někoho uvnitř či vně nějakého objektu. Váš tým k obraně pevnosti dostane k dispozici hned trojici zdí. Můžete postavit pravou, levou a přední zeď, přičemž každá z nich může dosáhnou čtyř úrovní.

První úroveň: Drátěný plot

Jednoduchý drátěný plot má za úkol zpomalit útočícího nepřítele. Není nikterak těžké ho přelézt, avšak každý je při přelézání snadným terčem pro jakoukoliv střelnou zbraň.

Drátěný plot
Bez bonusu
Zpomalení útočníka při přelézání.  Druhá úroveň: Plot z ostnatého drátu

Postavením tohoto plotu z krouceného ostnatého drátu docílíte lepší ochrany základny, než v případě plotu drátěného. Plot lze stále sice přelézt, ale způsobuje každému hráči, co se ho dotýká úbytek zdravý. Poškození je dáno hodnotou 15 za sekundu, ale může se vyšplhat až na 45, což už je pro nepřítele téměř smrtelná hodnota.

Ploz z ostnatého drátu
Bonus: Razor Wire
(from superior crafting)
Bonus: Electric Wire
(from master crafting)
Zpomalí a poranní útočníka při přelézání. Poškození činí 15 za sekundu. Poškození je zvýšeno na 30 za sekundu. Poškození je zvýšeno na 45 za sekundu.Třetí stupeň: Betonová zeď

Při dostatku stavebních zdrojů můžete ocelový plot vytvrdit betonem, který vytvoří neprodyšnou i dynamitu odolnou bariéru. Jedná se o velice účinnou obranu, jenž donutí protivníka omezit útoky na vstupy do pevnosti. Ty mohou být poté mnohem efektivněji hlídány.

Jedinou stinnou stránkou může být skutečnost, že k docílení ve všech třech lokalitách je potřeba získat velké množství beden s materiálem.

Betonová zeď
Bez Bonusu
Zastaví útočníka, nelze přelézt.  Čtvrtý stupeň: Opevněná zeď

Posledním krokem k vylepšení betonové zdi je opevněná zeď. Ta zastává stejnou funkci jako její předchůdce, akorát nabízí malou prémii - římsu pro hlídku. Ta může být použita ke kontrole, zda se za zdí neshromažďuje skupinka nepřátel pro následující útok. S opevněnou zdí si můžete vytvořit jasný přehled o pohybu protivníka a zastat práci obranných raketových střílen.

Opevněná věž
Bonus: Electrified Fortification
(from master crafting)
Přidává římsu pro obránce. Elektrizuje vaše opevněné zdi, vytváří poškození 30 za sekundu.
   General: Index -  Základy -  Stavby -  Bonusy -  Příklady konfigurace
   Stavby: Walls -  Tower -  Gate -  Spawn -  Engineering -  Armory -  Medical -  Tactical